DUA 5

19.12.2019 15:02
YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR VER Kİ, GÖRENLER SUBHANALLAH DİYEREK AZAMETİN KARŞISINDA SECDEYE KAPANSIN..YARABBİ BU İNTERNET SİTESİ VASITASIYLA İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIR. RIZKIMIZI ARTIR. BU İNTERNET SİTESİNDEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN İŞLERİNİ DE KOLAYLAŞTIR. ONLARA HAYIRLI RIZIKLAR İHSAN EYLE.
BİZİ SENDEN BAŞKASINA MUHTAÇ EYLEYİP EL AÇTIRMA. VE BİZİM HAKKIMIZDA HAYIRLI OLANI İHSAN EYLE. AMİNN.

ÖNCEKİ SAYFA 2 
ÖNCEKİ SAYFA 4

ALİ BİN MÛSÂ FEŞLİ
ALİ BİN MUSTAFA ÖMERÎ
ALİ BİN MUVAFFAK
ALİ MÜTTEKÎ EL-HİNDÎ
ALİ MÜZEYYEN
ALİ NÂTİKÎ
ALİ NEBTÎTÎ
ALİ OSMAN EFENDİ
ALİ RÂMİTENÎ
ALİ RIZÂ
ALİ RIZÂ ACARA
ALİ SEMERKANDÎ
ALİ SEPTÎ
ALİ SİNCÂRÎ
ALİ ŞEVNÎ
ALİ BİN ŞİHÂB
ALİ BİN YAHYÂ GEYLÂNÎ
ALİ YEŞRÛTÎ
ALİHAN BABA
ALKAME BİN KAYS
ALVÂN HAMEVÎ
ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ (EFE)
AMASYALI SEYDÎ HALÎFE
A'MEŞ (SÜLEYMÂN BİN MİHRÂN)
ÂMİNE-İ REMLİYYE
ÂMİR BİN ABDULLAH
ÂMİR BİN ABDULLAH ANBERÎ
AMMÂR-I YÂSER
AMR BİN DÎNÂR
AMR BİN KAYS EL-MÜLÂÎ
AMR BİN MEYMÛN EVDÎ
AMR BİN MÜRRE
AMR BİN OSMAN MEKKÎ
AMR BİN ŞURAHBİL
AMR BİN UTBE
ANKARAVÎ İSMÂİL RUSÛHÎ
ANKUZU BABA
ARAB BABA
ARAB DEDE
ARAB DEDE
ARABÎ FEŞTÂLÎ EL-MAĞRİBÎ
ARABGİRLİ ÖMER BABA
ÂRİF-İ DİKGERÂNÎ
ÂRİF-İ RİVEGERÎ
ARPACI DEDE
ASLAN BABA
ASLAN DEDE (MECZÛB)
AŞÇI YAHYÂ BABA
ÂŞIK EFENDİ
ÂŞIK PAŞA
ÂŞIKLI SULTAN
ATÂ BİN EBÛ REBÂH
ATÂ EFENDİ
ATÂ EL-EZRAK
ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ
ATÂ SÜLEYMÎ
ATÂ BİN YESÂR
ATÂULLAH (ATÂÎ AHMED) EFENDİ
ATEŞBÂZ VELÎ
ATPAZARLI OSMAN FADLI EFENDİ (KUTUP OSMAN)
AVDAN BABA
AVN BİN ABDULLAH
AYDERÛSÎ
AYDERÛSÎ (ABDULLAH BİN ABDULLAH)
AYDERÛSÎ (ABDURRAHMÂN BİN MUSTAFA)
AYDERÛSÎ (ABDÜLKÂDİR BİN ŞEYH)
AYDERÛSÎ (EBÛ MUHAMMED)
AYDERÛSÎ (MUHAMMED BİN ABDULLAH)
AYDERÛSÎ (ŞEYH BİN ABDULLAH)
AYDÎ BABA
AYNÎ DEDE
AYN-ÜL-KUDÂT HEMEDÂNÎ
AYNÜZZEMÂN CEMÂLEDDÎN-İ GEYLÂNÎ
AYSÂVÎ (AHMED BİN YÛNUS ED-DIMEŞKÎ)
AZERÎ HAMZA BİN ALİ
AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ
AZİZ NESEFÎ
AZZÂZ BİN MÜSTEVDÎ EL-BETÂİHÎ

B
BABA HAYDAR SEMERKANDÎ
BABA KEMÂL CÜNDÎ
BABA NÎMETULLAH NAHÇIVÂNÎ
BABA TÂHİR URYÂN
BABA YÛSUF SİVRİHİSÂRÎ
BABAZÂDE
BAHRAK (MUHAMMED BİN ÖMER)
BAHRİ DEDE
BAHŞÎ
BAHŞÎ HALÎFE
BÂKILLÂNÎ
BÂLÎ EFENDİ (SEKRÂN)
BALTALI DEDE
BALZAT HACI BABA VELÎ
BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
BAYRAKLI SULTAN
BAYTAZZÂDE HACI ABDULLAH
BEDİRHAN BEY
BEDÎ'UDDÎN SEHÂRENPÛRÎ
BEDÎ'UDDÎN ŞÂH MEDÂR
BEDREDDÎN SERHENDÎ
BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ (ŞÂH-I NAKŞİBEND)
BEHÂEDDÎN KIŞLAKÎ
BEHÂEDDÎN BİN LÜTFULLAH
BEHÂEDDÎN MECZÛB EL-KÂDİRÎ
BEHÂEDDÎN VELED
BEHÂEDDÎN VELED
BEHÂEDDÎN ZEKERİYYÂ (MUHAMMED BİN KUTBÜDDÎN)
BEHÂEDDÎNZÂDE (MUHYİDDÎN MUHAMMED BİN BEHÂEDDÎN)
BEHİŞTÎ
BEHLÜL-İ DÂNÂ
BEHRULLAH EFENDİ
BEHZÂT-I VELÎ
BEKÂ BİN BATÛ
BEKÂ BİN MAHLED
BEKKÂR RAHÎBÎ
BEKR BİN ABDULLAH MÜZENÎ
BEKR EL-MECZÛB
BEKR BİN ÖMER FERSÂNÎ
BEKR SIDKI VİSÂLİ
BEKRÎ
BEKRÎ (EBÜ'L-MEKÂRİM)
BENÂ KUREŞÎ
BENLİ SULTAN
BENNÂN EL-HAMMÂL
BERBEHÂRÎ
BERDEÎ SULTAN
BERGAMALI HACI İBRÂHİM EFENDİ
BERK
BEŞİK BABA
BEŞİR AĞA
BEŞİR AĞA
BEŞİR-İ EBŞİR
BEYZÂDE EFENDİ
BEYZÂDE HACI MEHMED NÛRİ EFENDİ
BEYZÂDE MUSTAFA AHISKALI
BÎBÎ CEMÂL HÂTUN
BÎBÎ HACERE HANIM
BİLÂL-İ MA'RİBÎ
BİLÂL BİN SA'D
BİRGİVÎ
BİŞR-İ HÂFÎ
BİŞR BİN MANSÛR ES-SÜLEYMÎ
BORANLI MUSTAFA BABA
BOSNALI ABDULLAH EFENDİ (ABDULLAH-I RÛMÎ)
BOSTAN ÇELEBİ
BOSTANCI BABA
BUHÂRÎ
BURHÂNEDDÎN MUHAKKIK TİRMİZÎ
BURHÂNEDDÎN BİN MUHAMMED EĞRİDİRÎ
BUSAYRÎ (MUHAMMED BİN SAÎD BİN HAMMÂD)
BÜNDÂR BİN HÜSEYİN ŞİRÂZÎ

C
CABBÂR DEDE
CÂBİR BİN ZEYD
CÂFER BİN ABDÜRRAHÎM KİLÂÎ
CÂFER BİN AHMED ES-SERRÂC
CÂFER EFENDİ
CÂFER-İ HULDÎ
CÂFER HUZÂ
CÂFER MEKKÎ
CÂFER-İ SÂDIK
CÂFER-İ SÂDIK BİN ALİ AYDERÛSÎ
CÂFER BİN SÜLEYMÂN DÂBİÎ
CÂKÎR EL-KÜRDÎ
CÂMÎ AHMED DEDE
CÂRULLAH VELİYYÜDDÎN EFENDİ
CEBE ALİ
CELÂL ALİ DEDE
CELÂL TEHÂNİSERÎ
CELÂLEDDÎN-İ DEVÂNÎ
CELÂLEDDÎN EBÛ YEZİD PÜRÂNÎ
CELÂLEDDÎN-İ HİNDÎ (KUTB-İ RABBÂNÎ, KEBÎR-ÜL-EVLİYÂ)
CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ
CELÂLEDDÎN TEBRÎZÎ
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ
CEMÂL HALÎFE
CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ
CEMÂLEDDÎN EZHERÎ
CEMÂLEDDÎN HANSEVÎ
CEMÂLEDDÎN MAHMÛD HULVÎ
CEMÂLEDDÎN-İ UŞŞÂKÎ
CEMEL ALİ DEDE (TURUT)
CERRÂHZÂDE
CEVHERE BERÂSİYYE
CEZÎRÎ
CEZÛLÎ
CİHANGİRLİ HASAN EFENDİ
CÜBEYR BİN NÜFEYR
CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

Ç
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDÎN PAŞA
ÇELEBİ ABDÜLCELÎL
ÇELEBİ ÂRİF KÜÇÜK
ÇELEBİ BUSTAN
ÇELEBİ CEMÂLEDDÎN
ÇELEBİ FERRUH
ÇELEBİ HALÎFE
ÇELEBİ HÜSÂMEDDÎN
ÇELEBİ HÜSREV
ÇERKEZ ŞEYHİ
ÇIRAĞ-I DEHLİ
ÇOMAK DEDE

D
DAHMEL BİN ABDULLAH
DA'LEC BİN AHMED
DÂRENDELİ MUHAMMED HİLMİ EFENDİ
DÂRENDELİ ÖMER RIZÂÎ
DÂVÛD BİN A'ZEB
DÂVÛD-İ HALVETÎ
DÂVÛD-İ İSKENDERÎ
DÂVÛD-İ KAYSERÎ
DÂVÛD SAMADÎ
DÂVÛD BİN SEYYİD EL-HÜSEYNÎ
DÂVÛD-İ TÂÎ
DAYGAM BİN MÂLİK
DEDE HALÎFE
DEDE MOLLA
DEDE ÖMER RÛŞENÎ
DEDEBAĞ DEDE
DEDİĞİ SULTAN
DEHHÂK BİN MÜZÂHİM
DEHLEVÎ
DELİ BİRÂDER (MUHAMMED BİN DURMUŞ)
DEMİR HOCA
DEMİRTAŞ MUHAMMEDÎ
DERDİMEND DEDE
DERVİŞ AHMED SEMERKANDÎ
DERVİŞ HACI
DERVİŞ MUHAMMED
DERYÂ ALİ BABA
DESTÎNE HÂTUN
DEVECİ SULTAN
DEYNEKLİ BABA
DIRÂR BİN MÜRRE
DİMİTROFÇALI MUSLİHUDDÎN EFENDİ
DİZDARZÂDE AHMED EFENDİ
DURSUN FAKİH (TURSUN FAKİH)

E
EBDAL HASAN
EBDAL KUMRAL
EBDAL MURÂD
EBNÂSÎ (İBRÂHİM BİN MÛSÂ)
EBÛ ABDULLAH EL-BASRÎ
EBÛ ABDULLAH CAVPÂRE
EBÛ ABDULLAH DÎNEVERÎ
EBÛ ABDULLAH HADRAMÎ
EBÛ ABDULLAH EL-HÂKAN ES-SÛFÎ
EBÛ ABDULLAH EL-KUREŞÎ
EBÛ ABDULLAH MAĞRİBÎ
EBÛ ABDULLAH EL-MEHÂÎ
EBÛ ABDULLAH MERRAKÛŞÎ
EBÛ ABDULLAH EL-MUKRÎ
EBÛ ABDULLAH NİBÂCÎ
EBÛ ABDULLAH-I RODBÂRÎ
EBÛ ABDULLAH SECZÎ
EBÛ ABDULLAH SÜBEYHÎ
EBÛ ABDULLAH-I TURUĞBÂDÎ
EBÛ ABDURRAHMÂN SÜLEMÎ
EBÛ AFFÂN OSMAN EL-YEMENÎ
EBÛ AHMED EBDÂL ÇEŞTÎ
EBÛ AHMED EL-KALÂNİSÎ
EBÛ ALİ CÜRCÂNÎ
EBÛ ALİ DEKKÂK
EBÛ ALİ FÂRMEDÎ
EBÛ ALİ MÜŞTEVLÎ
EBÛ ALİ RODBÂRÎ
EBÛ ALİ SEKAFÎ
EBÛ AMR EZ-ZÜCÂCÎ
EBÛ BEKR BİN ABDURRAHMÂN SEKKÂF
EBÛ BEKR AYDERÛS
EBÛ BEKR EL-BETÂİHÎ
EBÛ BEKR-İ DÜKKÎ
EBÛ BEKR-İ EBHERÎ
EBÛ BEKR BİN EBÛ VEFÂ
EBÛ BEKR ENSÂRÎ
EBÛ BEKR EL-FERRÂ
EBÛ BEKR BİN İYÂŞ
EBÛ BEKR KETTÂNÎ
EBÛ BEKR-İ KİSÂÎ DÎNEVERÎ
EBÛ BEKR-İ NESSÂC
EBÛ BEKR BİN SA'DÂN
EBÛ BEKR BİN SÂLİM AYDERÛS
EBÛ BEKR ES-SEKKÂF
EBÛ BEKR EŞ-ŞELÎ
EBÛ BEKRŞİBLÎ
EBÛ BEKR TAMİSTÂNÎ
EBÛ BEKR VÂSITÎ
EBÛ BEKR VERRÂK
EBÛ BEKR YA'FÛRÎ
EBÛ CÂFER HADDÂD EL-KEBÎR
EBÛ CÂFER EL-MECZÛM
EBÛ CÂFER BİN SİNÂN
EBÛ HAFS HADDÂD EN-NİŞÂBÛRÎ
EBÛ HAFS-I KEBÎR
EBÛ HAMZA BAĞDÂDÎ
EBÛ HAMZA HORASÂNÎ
EBÛ HÂŞİM SOFÎ
EBÛ İDRÎS HAVLÂNÎ
EBÛ İMRÂN (MÛSÂ)
EBÛ İSHÂK EL-FEZÂRÎ
EBÛ İSHÂK İBRÂHİM BİN MÜVELLED
EBÛ İSHÂK ŞÂMÎ-İ ÇEŞTÎ
EBÛ İSHÂK-I ŞÎRÂZÎ
EBÛ MİDYEN MAĞRİBÎ
EBÛ MUHAMMED EL-BASRÎ
EBÛ MUHAMMED BAYRAM EFENDİ
EBÛ MUHAMMED CERÎRÎ
EBÛ MUHAMMED ER-RÂSİBÎ
EBÛ MUHAMMED RÂZÎ
EBÛ MUHAMMED TALHÂ BİN ÎSÂ
EBÛ MUHAMMED EL-YEMENÎ
EBÛ MÜSLİM HAVLÂNÎ
EBÛ NASR PÂRİSÂ
EBÛ OSMAN HÎRÎ
EBÛ OSMAN MAĞRİBÎ
EBÛ SAÎD BİN EL-ARABÎ
EBÛ SAÎD EBÜ'L-HAYR
EBÛ SAÎD-İ FÂRÛKÎ
EBÛ SAÎD BİN HALEF BİN YAHYÂ TEMÎMÎ EL-BACCÎ
EBÛ SAÎD-İ HARRÂZ
EBÛ SAÎD KAYLAVÎ
EBÛ SAÎD BİN SUN'ULLAH
EBÛ SÜLEYMÂN DÂRÂNÎ
EBÛ ŞU'BE HADRAMÎ
EBÛ TÂHİR MAHALLÎ
EBÛ TÜRÂB-I NAHŞEBÎ
EBÛ UBEYD EL-BUSRÎ
EBÛ YÂKÛB NEHRECÛRÎ
EBÛ YA'ZÎ MAGRİBÎ
EBÛ YÛSUF
EBÜ'L-ABBÂS EL-BASÎR
EBÜ'L-ABBÂS DÎNEVERÎ
EBÜ'L-ABBÂS EL-GAMRÎ
EBÜ'L-ABBÂS EL-HARRÂR
EBÜ'L-ABBÂS EL-MÜLESSEM
EBÜ'L-ABBÂS-I MÜRSÎ
EBÜ'L-ABBÂS MÜSTEGÂNİMÎ
EBÜ'L-ABBÂS SEBTÎ
EBÜ'L-ABBÂS SEYYÂRÎ
EBÜ'L-BEREKÂT EMEVÎ HAKKÂRÎ
EBÜ'L-FADL AHMEDÎ
EBÜ'L-HASAN BA'KÛBÎ
EBÜ'L-HASAN BEKRÎ
EBÜ'L-HASAN CÛSUKÎ
EBÜ'L-HASAN-I EŞ'ARÎ
EBÜ'L-HASAN-I HARKÂNÎ
EBÜ'L-HASAN KÛSÎ
EBÜ'L-HASAN-I ŞÂZİLÎ
EBÜ'L-HAYR EL-AKTA
EBÜ'L-HAYR FÂRÛKÎ
EBÜ'L-HÜSEYİN NÛRÎ
EBÜL VEFÂ
EBÜSSÜ'ÛD EBÜ'L-AŞÂİR EL-BÂZİNÎ
EBÜSSÜ'ÛD EFENDİ
EDEBÂLÎ (ÜDEBÂLÎ)
EDHEM BABA
EDHEM ÇELEBİ
ELVÂN ÇELEBİ
EMÂNULLAH LÂHORÎ
EMÎR AHMED-İ BUHÂRÎ
EMÎR-İ ÇİN ŞEYH OSMAN EFENDİ
EMÎR GİLÂN-İ VÂŞÎ
EMÎR HAYÂLÎ ÇELEBİ
EMÎR HÜSREV DEHLEVÎ
EMÎR SULTAN
ES'AD EFENDİ
ES'AD EFENDİ (SAHHAFLARŞEYHİZÂDE)
ES'AD İLERİ HOCA
ESKİCİ MEHMED DEDE
ESRÂR DEDE
EŞREFOĞLU RÛMÎ
EVHADÜDDÎN KİRMÂNÎ
EVLİYÂ KÂSIM PAŞA
EVRANOS DEDE
EVZÂÎ
EYYÛB-İ SAHTİYÂNÎ

F
FAHREDDÎN-İ ACEMÎ
FAHREDDÎN-İ IRÂKÎ (İBRÂHİM BİN ŞEHRİYÂR HEMEDÂNÎ)
FAHREDDÎN-İ RÂZÎ
FAHRİ EFENDİ (KULU)
FAHR-ÜL-FÂRİSÎ (MUHAMMED BİN İBRÂHİM FÂRİSÎ)
FAKÎRULLAH
FÂRİS BİN ÎSÂ BAĞDÂDÎ
FÂTIMA BİNTİ MÜSENNÂ
FÂTIMA-İ NİŞÂBÛRİYYE
FÂTİH AHMED BABA
FEHİM-İ ARVÂSÎ
FEREC BİN ABDULLAH
FEREC MECZÛB
FERELİ ŞEYH SİNAN EFENDİ
FERÎDÜDDÎN-İ ATTÂR
FERÎDÜDDÎN GENC-İ ŞEKER
FETH-İ MÛSULÎ
FETHULLAH EFENDİ
FETHULLAH EVDEHÎ
FETHULLAH-I MÛSULÎ
FETHULLAH-I VERKÂNİSÎ
FEYZULLAH EFENDİ
FUDAYL BİN İYÂD
FURÛRÎ MEHMED DEDE
yorum ekle

Diğer Haberler

 • NURTEN YILDIRIM'DAN YIPRA...

  Nurten Yıldırım olarak formülü İtalya'dan ithal edilen Nötrph profesyonel saç kurtarıcı - tedavi edici botoks uygulama paketi ile saçlarınızı pırıl p...

 • SAÇ ÇIKARMANIN DÜNYADA Bİ...

  SAÇ ÇIKARMANIN DÜNYADA BİLİNEN ETKİLİ YOLUSaç çıkarma konusunda kesin sonuç isteyenler İtalyan menşeili bu ürünü muhakkak denemeliler. Dünyada bilinen...

 • Harita Mühendisliği Hakkı...

  Harita Mühendisliği YorumlarıHarita Mühendisliği ile ilgili internette yapılan yorumları sizler için derledik. Bu yorumlar belki Harita Mühendisliği B...

 • Samsun Atakum Bayan Kuafö...

  Samsun Atakum Bayan Kuaförüwww.samsunkuafor.com0 542 354 43 55 Merhabalar. Samsun Atakum Bayan Kuaförü olarak bayan personellerimiz ile birlikte ...

 • Harita Ölçüm Aletleri...

  Harita Ölçüm AletleriHARİTA MÜHENDİSLİK ÖLÇÜM ALETLERİ...

 • DUA 7...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...

 • DUA 6...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...

 • DUA 4...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...