DUA 6

19.12.2019 15:03
YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR VER Kİ, GÖRENLER SUBHANALLAH DİYEREK AZAMETİN KARŞISINDA SECDEYE KAPANSIN..YARABBİ BU İNTERNET SİTESİ VASITASIYLA İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIR. RIZKIMIZI ARTIR. BU İNTERNET SİTESİNDEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN İŞLERİNİ DE KOLAYLAŞTIR. ONLARA HAYIRLI RIZIKLAR İHSAN EYLE.
BİZİ SENDEN BAŞKASINA MUHTAÇ EYLEYİP EL AÇTIRMA. VE BİZİM HAKKIMIZDA HAYIRLI OLANI İHSAN EYLE. AMİNN.

ÖNCEKİ SAYFA 2 
ÖNCEKİ SAYFA 4

G
GAMRÎ
GANİ BABA
GARİP HÂFIZ
GAVSÎ AHMED DEDE
GAVS-ÜL-MEMDÛH
GAZÂLÎ
GEREDELİ ABDULLAH EFENDİ
GEYİKLİ BABA
GÖKVELİ SULTAN
GÖNCÜZÂDE KÂSIM EFENDİ
GÖZÜKIZIL MEHMED BABA
GULÂM MUHAMMED MA'SÛM
GÜL BABA
GÜL BABA

H
HABÎB-İ ACEMÎ
HABÎB BABA
HABÎB ÖMERÎ KARAMÂNÎ
HABÎB-İ RÂÎ
HÂCE EVLİYÂ-İ KEBÎR
HÂCE HASAN ATTÂR
HÂCE İBRÂHİM
HÂCE MEVDÛD ÇEŞTÎ
HÂCE MUHAMMED BİN EBÛ AHMED EL-ÇEŞTÎ
HÂCE OSMAN HÂRÛNÎ
HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ
HACI ABDULLAH EFENDİ
HACI AHMED EFENDİ
HACI ALİ EFENDİ (BÜYÜK)
HACI BAYRAM-I VELÎ
HACI BEKTÂŞ-I VELÎ
HACI DEDE
HACI DOST MUHAMMED KANDEHÂRÎ
HACI DURSUN EFENDİ
HACI HIDIR EFGÂN
HACI MAHMÛD EFENDİ
HACI MUHAMMED SÂMÎ EFENDİ
HACI MUHARREM HİLMİ
HACI OSMAN NÛRİ KEPENEK
HACI RAMAZAN
HACI ŞAM DEDE
HACI ŞERÎF ZENDENÎ
HACI TEVFİK RIFKI EFENDİ
HACI TORUN EFENDİ
HACI VEYİSZÂDE MUSTAFA EFENDİ
HACIM SULTAN
HÂDİMÎ
HÂFIZ OSMAN EFENDİ
HÂFIZ SA'DULLAH
HAKÎM ÇELEBİ
HAKÎM SENÂÎ
HAKÎM SÜLEYMÂN ATA
HAKÎM-İ TİRMİZÎ
HALÎFE KIZILAYAK
HALÎFE MUSTAFA EFENDİ
HALÎMÎ ÇELEBİ
HALKALI EVLİYÂ
HALLÂC-I MANSÛR
HAMDÛN-I KASSÂR
HAMÎD-İ AKSARÂYÎ
HAMÎDÜDDÎN NÂGÛRÎ
HAMMÂD BİN MÜSLİM DEBBÂS
HÂNÎ BABA
HÂRİS EL-MUHÂSİBÎ
HARPUTLU HACI ÖMER EFENDİ
HARPUTLU İSHAK EFENDİ
HÂRÛN-I VELÎ
HASAN ADLÎ EFENDİ
HASAN BİN ALİ ASKERÎ
HASAN BABA
HASAN-I BASRÎ
HASAN CAN
HASAN DEDE
HASAN DEDE
HASAN EBÛ HALÂVE EL-GAZZÎ
HASAN FEYZİ EFENDİ
HASAN HİLMİ EFENDİ
HASAN HÜSÂMEDDÎN UŞÂKÎ
HASAN SEKR DIMAŞKÎ
HASAN SEZÂÎ
HASÎRÎZÂDE (ŞEYH AHMED MUHTAR EFENDİ)
HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN
HÂTİM-İ ESAM
HATTAT HÂFIZ OSMAN EFENDİ
HAYÂT BİN KAYS EL-HARRÂNÎ
HAYREDDÎN HALİL BİN KÂSIM
HAYR-ÜN-NESSÂC
HELVACI DEDE
HIDIR BABA
HIDIRLIK DEDE
HIFNÎ (HAFNÂVÎ)
HIZIR ÇELEBİ (HIZIR BEY)
HİDÂYETULLAH ERBİLÎ
HİMMET EFENDİ
HOCA SÂDEDDÎN EFENDİ
HOCAZÂDE
HUCVÎRÎ
HUYSUZ (HIRÇIN) BABA
HUZEYFETÜ'L-MER'ÂŞÎ
HÜBEYRET-ÜL-BASRÎ
HÜSÂMEDDÎN MÜLTÂNÎ
HÜSÂMEDDÎN NAKŞÎ
HÜSÂMEDDÎN PÂRİSÂ BELHÎ
HÜSEYİN BİN AHMED EL-MÛSULÎ
HÜSEYİN DEDE
HÜSEYİN HULÛSÎ EFENDİ (ÜZÜM DEDESİ)

İ
İBN-İ ÂBİDÎN
İBN-İ ÂRİF
İBN-İ ATÂ
İBN-İ ATÂULLAH
İBN-İ AYDERÛSÎ
İBN-İ CEVZÎ
İBN-İ FÂRİD
İBN-İ HAFÎF
İBN-İ KAVVÂM
İBN-İ MUHAYRIZ
İBN-İ NÜCEYD
İBN-İ SEMMÂK
İBN-İ ÜSTÂD-ÜL-A'ZAM
İBN-İ VEFÂ (ALİ BİN MUHAMMED)
İBRÂHİM BİN ALİ EL-A'ZEB
İBRÂHİM ARVÂSÎ
İBRÂHİM DESÛKÎ
İBRÂHİM BİN EDHEM
İBRÂHİM EFENDİ (AŞÇI DEDE)
İBRÂHİM EFENDİ (MEVLÂNÂ SEYYİD İBRÂHİM)
İBRÂHİM GÜLŞENÎ
İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ
İBRÂHİM-İ HAVVÂS
İBRÂHİM HAYRÂNÎ
İBRÂHİM KABÂDÎ
İBRÂHİM MEDENÎ
İBRÂHİM ŞİRVÂNÎ
İBRÂHİM TENNÛRÎ
İDRİS-İ MUHTEFÎ
İĞNECİ BABA
İMÂM-I A'ZAM EBÛ HANÎFE
İMÂM BABA
İMÂM EFENDİ
İMÂM-I RABBÂNÎ
ÎSÂ BABA
ÎSÂ DEDE
ÎSÂ DEDE
ÎSÂ GEYLÂNÎ
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
İSMÂİL SİRÂCEDDÎN ŞİRVÂNÎ
İSMÂİL SİRÂCEDDÎN-İ ŞİRVÂNÎ
İSMÂİL ŞİRVÂNÎ
İZMİRLİ OSMAN NÛRİ EFENDİ
İZZEDDÎN TÜRKMÂNÎ

K
KA'B-ÜL-AHBÂR
KABÛLÎ MUSTAFA EFENDİ
KÂDI MUHAMMED ZÂHİD
KARA ŞEMS
KARAHİSÂRÎ ABDÜRRAHÎMEFENDİ
KÂSIM BİN MUHAMMED
KAYYÛM-İ CİHÂN
KAYYÛM-İ ZAMAN
KÂZERÛNÎ
KEMAL ÜMMÎ
KERÎMÜDDÎN BÂBÂ HASAN EBDÂLÎ
KILIÇLI ALİ EFENDİ  KURTBOĞAN EVLİYASI
KUŞADALI İBRÂHİM HALVETÎ
KUŞEYRÎ
KUTB-İ ZAMAN (CELÂL BUHÂRÎ)
KUTBÜDDÎN-İ BAHTİYÂR KÂKÎ
KUTBÜDDÎN İZNÎKÎ

L
LADİKLİ AHMED AĞA
LÂMİÎ ÇELEBİ
LEYS BİN SA'D
LÜTFULLAH EFENDİ (EL-EVVEL)

M
MÂCİD EL-KÜRDÎ
MAHDÛMZÂDE EBÜ'L-KÂSIM
MAHMÛD ÇELEBİ
MAHMÛD HAYRÂNÎ
MAHMÛD-İ İNCİRFAGNEVÎ
MAHMÛD VE İYNEL SULTANLAR
MAHMÛD KEFEVÎ
MAHMÛD SÂMİNÎ
MAHMÛD SÛFÎ
MAHREZ BİN HALEF
MAHRÛK EFENDİ
MAKSÛD DEDE
MÂLİK BİN DÎNÂR
MÂLİK BİN ENES
MANSÛR BİN AMMÂR
MANSÛR EL-BETÂİHÎ
MA'RÛF-I KERHÎ
MAZHAR-I CÂN-I CÂNÂN
MECDÜDDÎN ÎSÂ
MECNUN DEDE
MEHMED BEHÂEDDÎN NAKŞİBENDÎ
MEHMED EMÎN EFENDİ
MEHMED EMÎN TOKÂDÎ
MEHMED EŞREF EFENDİ
MEHMED HASÎB DÜRRÎ
MEHMED ZÂHİD KOTKU
MEKÂRİM EN-NEHR
MEKHÛL EŞ-ŞÂMÎ
MEMİK DEDE
MERKEZ EFENDİ
MERZÛK SÂRİFÎ
MESRÛK BİN EL-ECDÂ
METBÛLÎ
MEVLÂNÂ EBÛ SAÎD EVBEHÎ
MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ
MEVLÂNÂ HAMÎD-İ BİNGÂLÎ
MEVLÂNÂ HASAN-I BERKÎ
MEVLÂNÂ HAYREDDÎN ETRÂDÎ
MEVLÂNÂ KÂSIM ALİ BEDAHŞÎ
MEVLÂNÂ MUHAMMED RUKIYYE
MEVLÂNÂ SEYYİD HASAN
MEYÂN MÎR
MEYMÛN BİN MİHRÂN
MİDYEN BİN AHMED EL-EŞMÛNÎ
MİMŞÂD ED-DÎNEVERÎ
MÎR MUHAMMED NUMÂN
MÎRİM HALVETÎ
MİRZÂ HÜSÂMEDDÎN AHMED
MİSÂLÎ BABA (GÜL BABA)
MİSKÂLÎ EFENDİ
MOLLA ARAB
MOLLA AYAS
MOLLA CÂMÎ
MOLLA FENÂRÎ
MOLLA GÜRÂNÎ
MOLLA HALİL Sİ'RİDÎ
MOLLA HAYÂLÎ
MOLLA HÜSREV
MOLLA OSMAN EFENDİ
MOLLA YEGÂN
MUHAMMED BİN ABDULLAH EL-MÜRŞİDÎ
MUHAMMED BİN AHMED FERGAL
MUHAMMED BİN ALİ MÂZERÎ
MUHAMMED BİN ANÂN
MUHAMMED AVFÎ
MUHAMMED BÂBÂ SEMMÂSÎ
MUHAMMED BAHÂEDDÎN ET-TAVİLÎ
MUHAMMED BÂKIR
MUHAMMED BÂKÎ-BİLLAH
MUHAMMED BEDAHŞÎ
MUHAMMED BUHÂRÂLI
MUHAMMED CÂN
MUHAMMED CEVÂD
MUHAMMED CİSR
MUHAMMED ÇELEBİ SULTAN
MUHAMMED BİN EBÛ VERD
MUHAMMED EFENDİ
MUHAMMED EMÎN EFENDİ
MUHAMMED EMİN ERBİLÎ
MUHAMMED BİN ESLEM TÛSÎ
MUHAMMED EZHERÎ
MUHAMMED BİN FADL BELHÎ
MUHAMMED FETHİ ALİ EFENDİ
MUHAMMED HÂCI EFDAL
MUHAMMED BİN HÂMİD TİRMİZÎ
MUHAMMED BİN HANEFİYYE
MUHAMMED HÂNÎ
MUHAMMED HAREZMÎ
MUHAMMED HÂŞİM-İ KEŞMÎ
MUHAMMED HAZÎN
MUHAMMED HUCCETULLAH
MUHAMMED HÜSEYİN SÂHİB
MUHAMMED ITRÎS
MUHAMMED İHSÂN
MUHAMMED İSMÂİL
MUHAMMED BİN KA’B EL-KURAZÎ
MUHAMMED KADRİ HAZÎN
MUHAMMED KÂMİL EFENDİ
MUHAMMED KARSÎ
MUHAMMED KUDÂME
MUHAMMED KUDSÎ BOZKIRÎ
MUHAMMED KUMUL EFENDİ
MUHAMMED KUTUB
MUHAMMED MA'SÛM
MUHAMMED MA'SÛM FÂRÛKÎ
MUHAMMED MAZHAR
MUHAMMED MEHDÎ
MUHAMMED MURÂD EFENDİ
MUHAMMED MURÂD KAZANÎ
MUHAMMED NÛREDDÎN EFENDİ
MUHAMMED NÛREDDÎN EFENDİ
MUHAMMED OSMAN SÂHİB MÜCEDDİDÎ
MUHAMMED ÖMER
MUHAMMED BİN ÖMER (KURD EFENDİ)
MUHAMMED BİN ÖMER HEVÂRÎ
MUHAMMED PÂRİSÂ
MUHAMMED REŞÎD
MUHAMMED RÛCÎ
MUHAMMED SÂDIK
MUHAMMED SAÎD
MUHAMMED SAÎD FÂRÛKÎ
MUHAMMED SÂMİ (SAM ŞEYHİ)
MUHAMMED SIDDÎK
MUHAMMED SIDDÎK ARVÂSÎ
MUHAMMED SIDDÎK KEŞMÎ
MUHAMMED BİN SÛKA
MUHAMMED ŞÂZİLÎ
MUHAMMED ŞENÂVÎ
MUHAMMED ŞEYBÂNÎ
MUHAMMED ŞÜVEYMÎ
MUHAMMED TEVFÎK BOSNEVÎ
MUHAMMED UBEYDULLAH SERHENDÎ
MUHAMMED URRE
MUHAMMED BİN VÂSİ’
MUHAMMED ZİYÂD
MUHAMMED ZUĞDÂN
MUHAMMED ZÜHDİ
MUHARREM EFENDİ
MUHİBBULLAH-I MANKPÛRÎ
MUHYİDDÎN-İ ARABÎ
MUHYİDDÎN-İ DÛSTÎ
MUHYİDDÎN-İ İSKİLİBÎ
MUHYİDDÎN MUHAMMED
MUÎDZÂDE (MOLLA MUHAMMED BİN ABDÜLAZÎZ)
MUÎNÜDDÎN-İ ÇEŞTÎ
MURÂD BABA
MURÂD-I MÜNZÂVÎ
MURÂD-I VELÎ
MURTAZÂ EFENDİ
MÛSA FÂKİH
MÛSÂ HÂLİDÎ (ŞEYH MÛSÂ)
MÛSÂ KÂZIM
MÛSÂ BİN MÂHÎN MARDÎNÎ
MÛSÂ SEDRANÎ
MUSLİHUDDÎN TAVÎL
MUSTAFA ÂKİF EFENDİ (AMASYALI)
MUSTAFA BEKRÎ
MUSTAFA EFENDİ
MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (EĞİNLİ)
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (TEKİRDAĞLI)
MUSTAFA HÂKİ EFENDİ
MUSTAFA İZZÎ EFENDİ
MUSTAFA KUDDÛSÎ
MUSTAFA MÂNEVÎ EFENDİ
MUSTAFA BİN SÜLEYMÂN
MUSTAFA YENİCEVÎ
MUTARRİF BİN ABDULLAH
MÜBAREK BUHÂRÎ
MÜEYYEDZÂDE ABDÜRRAHÎM ÇELEBİ
MÜFTİ ABDÜLAZÎZ EFENDİ
MÜNÂVÎ (YAHYÂ BİN MUHAMMED)
MÜSTEKÎMZÂDE SÜLEYMÂN SÂDEDDÎN EFENDİ
MÜŞTÂK BABA

N
NÂBÎ
NABLÜSÎ
NÂGÛRÎ
NALINCI MÎMÎ DEDE
NASR BİN ABDÜRREZZÂK
NASÛH ÇELEBİ BELGRÂDÎ
NASÛHÎ ÜSKÜDÂRÎ
NECCÂRZÂDE
NECCÂRZÂDE MUHAMMED SIDDIK
NECÎB EFENDİ
NECÎBÜDDÎN MÜTEVEKKİL
NECÎBÜDDÎN-İ ŞÎRÂZÎ
NECMEDDÎN DÂYE RÂZÎ
NECMEDDÎN İMÂD
NECMEDDÎN-İ KÜBRÂ
NERKİSECÂRÎ
NESEVÎ
NEVEVÎ
Nİ’METULLAH GEYLÂNÎ
NİYÂZÎ-İ MISRÎ
NİZÂMEDDÎN EBܒL-MÜEYYED
NİZÂMEDDÎN EVLİYÂ
NİZÂMEDDÎN HÂMÛŞ
NÛDİHÎ
NÛR MUHAMMED BEDÂYÛNÎ
NÛR MUHAMMED PÜTNÎ
NÛREDÎN BABA
NÛREDDÎN BERÎFKÂNÎ
NÛREDDÎN CERRÂHÎ
NÛREDDÎN EFENDİ
NÛREDDÎN TAŞKENDÎ
NÛREDDÎNZÂDE MUSLİHUDDÎN
NÛRİ EFENDİ
NÛRİ EFENDİ
NÛRULLAH EFENDİ

O
OFLU MUHAMMED EMİN EFENDİ
OSMAN EFENDİ
OSMAN EFENDİ
OSMAN HARRÂT
OSMAN EL-HATTÂB
OSMAN BİN MERZÛK EL-KUREŞÎ
OSMAN NÛRAKÛBÎ
OSMAN ES-SERÛCÎ
OSMAN ŞİRVÂNÎ
OSMAN ET-TAVİLÎ
yorum ekle

Diğer Haberler

 • NURTEN YILDIRIM'DAN YIPRA...

  Nurten Yıldırım olarak formülü İtalya'dan ithal edilen Nötrph profesyonel saç kurtarıcı - tedavi edici botoks uygulama paketi ile saçlarınızı pırıl p...

 • SAÇ ÇIKARMANIN DÜNYADA Bİ...

  SAÇ ÇIKARMANIN DÜNYADA BİLİNEN ETKİLİ YOLUSaç çıkarma konusunda kesin sonuç isteyenler İtalyan menşeili bu ürünü muhakkak denemeliler. Dünyada bilinen...

 • Harita Mühendisliği Hakkı...

  Harita Mühendisliği YorumlarıHarita Mühendisliği ile ilgili internette yapılan yorumları sizler için derledik. Bu yorumlar belki Harita Mühendisliği B...

 • Samsun Atakum Bayan Kuafö...

  Samsun Atakum Bayan Kuaförüwww.samsunkuafor.com0 542 354 43 55 Merhabalar. Samsun Atakum Bayan Kuaförü olarak bayan personellerimiz ile birlikte ...

 • Harita Ölçüm Aletleri...

  Harita Ölçüm AletleriHARİTA MÜHENDİSLİK ÖLÇÜM ALETLERİ...

 • DUA 7...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...

 • DUA 5...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...

 • DUA 4...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...